Tag: Chemical Protective Gloves

ถุงมือกันสารเคมี

ความสำคัญของถุงมือกันสารเคมีและความปลอดภัยในการทำงานความสำคัญของถุงมือกันสารเคมีและความปลอดภัยในการทำงาน

                ถุงมือกันสารเคมีเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ อย่างเช่นงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีการสัมผัสกับวัตถุดิบ สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้สัมผัสได้หากไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเอาไว้ ซึ่งตัวถุงมือที่ว่านี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญในการเลือกเป็นอย่างมาก เพราะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยในการทำงานและเป็นมาตรฐานที่ห้ามมองข้ามอย่างเด็ดขาด ปลอดภัยและอุ่นใจไปกับถุงมือกันสารเคมีที่ได้มาตรฐาน ระดับของความสามารถในการป้องกันกับสารเคมี                 เรื่องของระดับของความสามารถในการป้องกันสารเคมีเป็นส่วนสำคัญส่วนแรกของถุงมือกันสารเคมี ที่ผู้ประกอบการจะต้องเลือกถุงมือให้มีความเหมาะสมกับงานแต่ละส่วน ด้วยเพราะว่าหน้างานแต่ละงานมีกระบวนการที่ไม่เหมือนกัน วัตถุดิบ สารเคมี ที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการการผลิตแต่ละส่วนก็ต่างกันไป อย่างนั้นแล้วเลยจำเป็นที่จะต้องเลือกถุงมือป้องกันสารเคมีให้เหมาะกับงานนั้น ๆ...

Read MoreRead More