Day: May 28, 2021

เรื่องที่เราจะต้องรู้ “ก่อนเลือกบริษัทรับทำบัญชี”เรื่องที่เราจะต้องรู้ “ก่อนเลือกบริษัทรับทำบัญชี”

ถึงแม้ว่าการที่เรานั้นจะสามารถทำสรุปรายรับ รายจ่ายได้ แต่แน่นอนว่าบริษัทรับทำบัญชี นั้นจึงเป้นเรื่องสำคัญที่ไม่ว่ายังไงเราก็จะต้องใช้บริการนะครับ เพราะว่าบางครั้งการยืนปิดงปลายปีนั้นเราที่มีความรู้ไม่มากพอนั้นจึงไม่สามารถทำได้  ดังนั้นความจำเป็นของบริษัทรับทำบัญชี เองจึงสำคัญอย่างมากนะครับ ดังนั้นในเรื่องของ “การเลือกบริษัทรับทำบัญชี” เราควรจะเลือกอย่างไร มาตรฐานความน่าเชื่อถือ อน่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “ความน่าเชื่อถือ” นั้นคี่อข้างสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าปัจจุบันนั้นจะสามารถเปิดบริษัทได้หลากหลายอย่างมากและบางครั้งก็มีหลากหลายบริษัทที่เปิดขึ้นมาแล้วไม่มีมาตรฐาน และ คสามน่าเชื่อถือนะครับ  ดังนั้นการเลือกมาตรฐาน และ ความน่าเชื่อถือนั้นเป้นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก...

Read MoreRead More