Day: May 15, 2021

เครื่องคัดข้าวสาร มีประโยชน์อย่างไร? เหมาะกับใครบ้าง?เครื่องคัดข้าวสาร มีประโยชน์อย่างไร? เหมาะกับใครบ้าง?

การคัดข้าวสาร เป็นขั้นตอนสำคัญไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นของนายทุน ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวคุณภาพดีออกมาขาย หรือจะเป็นชาวนาที่ต้องการอยากจะได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพมาขายให้กับนายทุน เพราะข้าวที่จะขายได้ราคาดีนั้น ต้องเป็นข้าวที่มีคุณภาพ เต็มเม็ด และไม่มีสิ่งปนเปื้อน เครื่องคัดข้าวสาร จึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญในการคัดข้าวที่ดีหรือไม่ดีออกไป แต่ก่อนอื่น อยากให้ทุกท่านได้รู้จักเกี่ยวกับประเภทของการคัดเลือกข้าวกันก่อนว่ามีขั้นตอนการอย่างไรบ้าง ในการทำความสะอาด เพื่อที่ว่าจะได้เอาไปปรับใช้ในการทำนาของตัวเอง หรือการคัดข้าวในไร่ของตัวเอง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดข้าวของคุณด้วย รูปแบบของการทำความสะอาดข้าว ในการทำความสะอาดข้าวนั้น จะแบ่งออกเป็น...

Read MoreRead More