เครื่องคัดข้าวสาร มีประโยชน์อย่างไร? เหมาะกับใครบ้าง?การคัดข้าวสาร เป็นขั้นตอนสำคัญไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นของนายทุน ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวคุณภาพดีออกมาขาย หรือจะเป็นชาวนาที่ต้องการอยากจะได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพมาขายให้กับนายทุน เพราะข้าวที่จะขายได้ราคาดีนั้น ต้องเป็นข้าวที่มีคุณภาพ เต็มเม็ด และไม่มีสิ่งปนเปื้อน เครื่องคัดข้าวสาร จึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญในการคัดข้าวที่ดีหรือไม่ดีออกไป

แต่ก่อนอื่น อยากให้ทุกท่านได้รู้จักเกี่ยวกับประเภทของการคัดเลือกข้าวกันก่อนว่ามีขั้นตอนการอย่างไรบ้าง ในการทำความสะอาด เพื่อที่ว่าจะได้เอาไปปรับใช้ในการทำนาของตัวเอง หรือการคัดข้าวในไร่ของตัวเอง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดข้าวของคุณด้วย

รูปแบบของการทำความสะอาดข้าว

ในการทำความสะอาดข้าวนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 แบบก็คือ การทำความสะอาดในขั้นต้น และการทำความสะอาดอย่างละเอียด ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ มีขั้นตอนต่างกันก็คือ

1.การทำความสะอาดขั้นต้น

จะเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดที่หยาบๆ คือจะเน้นเป็นการทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ ที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ไม่ว่าจะเป็นเศษใบไม้ เศษหญ้า ซึ่งจะใช้ทั้งการทำความสะอาดในขณะที่เมล็ดข้าวชื้นอยู่ และกำลังตาก สามารถทำความสะอาดในขั้นตอนนี้ได้เลย หรือถ้าหากต้องการความรวดเร็วมากขึ้นในการลดความชื้น อาจจะต้องใช้ถังลดความชื้นเข้ามาช่วยแทน

2.การทำความสะอาดอย่างละเอียด

ลักษณะการทำความสะอาดจะเหมือนขั้นตอนแรก เพียงแต่มีขั้นตอนการทำที่ละเอียดกว่า กล่าวคือการทำความสะอาดในขั้นตอนนี้ จะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยเป็น เครื่องคัดข้าวสาร โดยจะใช้ในการทำความสะอาดเมล็ดข้าว ที่มีการปนเปื้อนอย่างอื่นเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดข้าวที่ลีบ เล็ก เมล็ดของหญ้า เศษหญ้า เศษใบไม้ เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อปนเปื้อนอยู่กับข้าว จะทำให้ขายได้ราคาไม่ดี

และหากขั้นตอนนี้ยังไม่ละเอียดพอ ก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดเมล็ดแบบคัดเกรด คือจะใช้เครื่องที่คัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่น้ำหนักต่างกันเอาออกไป หากเจอวัสดุที่ใกล้เคียงกัน หรือแตกต่างกัน ตัวเครื่องก็จะทำการคัดแยกออกทำที วิธีนี้จะทำให้ได้คุณภาพของเมล็ดข้าวสารที่ดีกว่า

อยากเพิ่มมูลค่าให้ข้าว ต้องทำอย่างไร

การขายข้าวจะได้ราคาดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่ว่าน้ำหนักได้หรือไม่ เมล็ดข้าวที่ได้เต็มเม็ดดีหรือเปล่า มีสิ่งเจือปนหรือไม่ หากไม่อะไรเจอปนเลย ก็จะขายได้ราคาที่สูงแน่นอน เหมือนกับที่นายทุนเอามาขายให้กับชาวบ้าน แม้แต่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว ก็ยังราคาสูง เพราะเขาผ่านการคัดมาแล้วนั่นเอง

ดังนั้นหากชาวนาต้องการจะขายข้าวให้ได้ราคาดีขึ้น ก็ต้องเลือกทำการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ดีเสียก่อน แน่นอนว่าทำเองไม่ได้ ต้องลงทุนใน เครื่องคัดข้าวสาร เท่านั้น และหากมันเป็นงบที่เกินกำลังเกินไป ก็สามารรถรวมทุนซื้อเป็นเครื่องของส่วนรวม ที่ใช้เป็นของกลางก็ได้ แล้วก็ใช้ด้วยกัน เท่านี้ก็จะทำให้ทุกคนขายข้าวได้ในราคาที่ดีกว่าเดิมแล้ว เพราะว่าข้าวที่ได้มีคุณภาพทุกเม็ดแน่นอน กำไรก็จะสูงขึ้นด้วย